Kyrko(präst)problem

Som bekant dras katolska kyrkan med ett ständigt återkommande bekymmer, detta med att korpojkar ses som lovligt byte för alltför många skenheliga prästfigurer. Som synes på bilden är det tydligen ett gammalt accepterat synsätt sen lång tid tillbaka.

2 kommentarer

Kommentera