Civilisation

Civilisation – Civiliserad vad är det ?
För att förkorta lidandet kommer C att stå för Civilisation – Civiliserad.

Vem kan säga vad eller vem som är C. Tänk så här när hör man tal om C, jo i beskrivning om bebyggelse och mänskliga samlingar.
Har någon hört talas om C i skogen eller på öppna slätter.
Tänk efter vad står C för, ett ord för mänsklig närvaro okay. Men är det C för det?
I skogen är det ingen C men där råder i verkligheten den rätta C ,om nånstans. Råder C i våra samhällen och städer? Det verkar som att ju större samling av människor ju mindre Civilisation.
Om inte jag missuppfattat allt och att C betyder (hat , krig ,förföljelse, mm) men så illa är det väl inte?

En kommentar

 1. Civilisation innebär vanligen detsamma som samhälle, men är stundom specifik benämning på en, i äldre tid, kultur som inte var barbarisk.
  Civilisation kommer från latinets civitas och som betyder stadsbildning. den grekiska motsvarigheten är ”polis”.Vad som kännetecknar en civilisation vs icke-civiliserade samhällen kan sägas vara följande;
  1. Agrikultur
  2. Städer i motsats till nomadliv; arkitektur
  3. Skriftsystem; siffror/matematik
  4. Ekonomi; utbyte av varor
  5. Organiserad religion
  6. Organiserat ”försvar”, det vill säga krigsapparat/militär
  7. Utvecklande och främjande av teknologi
  8. Förekomst av universitet.

Kommentera