Du tror att du betyder nått

Jantelagen enligt Ewert Ljusberg

• 1. Du skall veta att du är något – jämt.
• 2. Du skall veta att du är lika god som andra.
• 3. Du skall som Jamt aldrig tro att du är för mer än andra eller mindre värd än andra.
• 4. Du skall komma ihåg att du alltid duger som du är.
• 5. Du skall älska dig själv så du kan älska andra.
• 6. Du skall inte döma andra för att de heller inte begriper bättre.
• 7. Du skall alltid bekämpa självgodheten inom dig.
• 8. Du skall jämt vara glad över ditt tungomål.
• 9. Du skall vårda och försköna den bit av jorden som du ett ögonblick i historien förvaltar åt de ofödda.
• 10. Du skall bejaka den gåva som heter Livet

Så sant som det var sagt

Det fackliga löftet

Grundidén är att tillsammans ska vi förbättra våra villkor på arbetsplatsen och i samhället.

Det fackliga löftet

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovar varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.

Man undrar vad Svenskt Näringsliv håller på med, varje gång facket tvingas sätta något företag i blockad på grund av kollektivavtalstvist så borde enligt min mening SN stå sida vid sida med facket och heja på, för att konkurrensen på marknaden blir rättvis för deras företag.
Som företagare med kollektivavtal på min arbetsplats skulle jag kräva att SN gör det så att jag inte blir av med mitt företag pga snedvriden konkurrens.

 

Kyrko(präst)problem

Som bekant dras katolska kyrkan med ett ständigt återkommande bekymmer, detta med att korpojkar ses som lovligt byte för alltför många skenheliga prästfigurer. Som synes på bilden är det tydligen ett gammalt accepterat synsätt sen lång tid tillbaka.

Apropå religion

Jag dividerade idag med en jobbar kompis om vad som är mest trovärdigt. Att Gud skapade allt eller utvecklingsläran, vi kom fram till att en tro just är en tro och att vetenskap ibland kan uppfattas som en tro, men dock mer tro-värdig.

Alkoholhalt i öl

Varför får ölen högre alkoholhalt med volymprocent?

Därför att alkohol har lägre täthet än vatten, som är den andra närvarande vätskan. Alkohol har en täthet, densitet, av 0,789 gram per milliliter. En liter ren alkohol väger bara 7,89 hekto, medan ett kilo ren alkohol är 1,26 liter. En liter rent vatten väger ett kilo.
När man räknar ut alkoholstyrkan i öl blir siffrorna olika beroende på om man menar hur mycket av vikten som är alkohol, eller om man menar hur mycket av volymen som är alkohol. Alkohol är lättare än vatten, så räknar man på vikten blir procentsiffran lägre. Viktprocent talar om hur mycket av vikten som är alkohol, volymprocent talar om hur mycket av volymen som är alkohol.

Tidigare mättes ölens alkoholhalt av tradition i viktprocent, men vin och sprit i volymprocent. För några år sedan övergick man till att använda volymprocent på ölen också. I och med det blev det högre siffror på flaskor och burkar för samma alkoholhalt.
Det öl som idag säljs med beteckningen 3,5 (volymprocent) i livsmedelsbutiker är det vanliga folkölet, där alkoholhalten tidigare angavs som 2,8 viktprocent. Detta är samma alkoholhalt angiven på två olika sätt. Det öl som idag saluförs med beteckningen 2,8 (volymprocent) är en relativt ny öltyp som är svagare än det tidigare folkölket. På detta svagare öl är det lägre skatt.

På starköl var tidigare 4,5 viktprocent en vanlig märkning, detta är samma alkoholstyrka som idag anges som 5,6 volymprocent. På mellanöl angavs tidigare 3,5 viktprocent vilket motsvarar strax under 4,4 volymprocent. Lättölets 1,8 viktprocent motsvarar 2,25 volymprocent.