Alla inlägg av Bengt

Alkoholhalt i öl

Varför får ölen högre alkoholhalt med volymprocent?

Därför att alkohol har lägre täthet än vatten, som är den andra närvarande vätskan. Alkohol har en täthet, densitet, av 0,789 gram per milliliter. En liter ren alkohol väger bara 7,89 hekto, medan ett kilo ren alkohol är 1,26 liter. En liter rent vatten väger ett kilo.
När man räknar ut alkoholstyrkan i öl blir siffrorna olika beroende på om man menar hur mycket av vikten som är alkohol, eller om man menar hur mycket av volymen som är alkohol. Alkohol är lättare än vatten, så räknar man på vikten blir procentsiffran lägre. Viktprocent talar om hur mycket av vikten som är alkohol, volymprocent talar om hur mycket av volymen som är alkohol.

Tidigare mättes ölens alkoholhalt av tradition i viktprocent, men vin och sprit i volymprocent. För några år sedan övergick man till att använda volymprocent på ölen också. I och med det blev det högre siffror på flaskor och burkar för samma alkoholhalt.
Det öl som idag säljs med beteckningen 3,5 (volymprocent) i livsmedelsbutiker är det vanliga folkölet, där alkoholhalten tidigare angavs som 2,8 viktprocent. Detta är samma alkoholhalt angiven på två olika sätt. Det öl som idag saluförs med beteckningen 2,8 (volymprocent) är en relativt ny öltyp som är svagare än det tidigare folkölket. På detta svagare öl är det lägre skatt.

På starköl var tidigare 4,5 viktprocent en vanlig märkning, detta är samma alkoholstyrka som idag anges som 5,6 volymprocent. På mellanöl angavs tidigare 3,5 viktprocent vilket motsvarar strax under 4,4 volymprocent. Lättölets 1,8 viktprocent motsvarar 2,25 volymprocent.

Har lagt av en rökare…

Sen den 22 aug 2005 är jag lyckligen av med lasten att känna röksugen slita i mitt inre, tack vare att Kim gav mej tipset att läsa en bok som han läst när han slutade att röka och eftersom jag under lång tid sökt sätt att sluta på så gick jag och köpte boken på bokhandeln för dyra pengar, billigare på nätet men vad gör det.

När jag läst ca:2/3 av boken började det kännas spännande och inte det minsta ångestfyllt som det gjorde då jag provade att sluta för 25 år sen, det skulle inte ske nu kände jag. Men man måste vilja sluta, ingen gör det åt dej. Men om man läser boken får man en annan syn på sitt rökande och det hjälpte mej i alla fall. Här är en länk till ett ställe som har boken.

Äntligen Icke-Rökare

Regler om Tandvårdförsäkringen

Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal anslutna till tandvårdsförsäkringen.
• Endast för sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan ersättes med 50% av patientavgiften. Dock ej ”kosmetisk” behandling.
• Endast personal anställda vid Samhall AB mek verkstäder i Lycksele och Dorotea äger rätt att bli medlem i 50-kronan.
• För medlemskap i 50-kronan gäller att anmälan om inträde måste ske inom en månad räknat från första anställningsdagen. Under förutsättning att så sker börjar medlemskapet att gälla 6 månader efter det att tillsvidareanställningen påbörjas.
• För nyanställd person som tackar nej till erbjudandet om medlemskap i 50-konan och som senare ansöker om inträde gäller en karenstid på 24 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.
• Utträde ur 50-kronan räknas från den dag då anmälan om utträde görs eller anställning upphör. Ingen återbetalning av innestående pengar kommer då att ske.
• För person som på egen begäran utträder ur 50-kronan och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 60 månader räknat från inträdesdatum innan ersättnng utbetalas.
• Avgift för medlemskap är 75 kr per månad. Avgiften inbetalas via överföring till 50kr-kontot från ditt lönekonto .Vid långtidsfrånvaro t ex utslussning dras avgiften som vanligt. Om någon vill avsluta medlemskapet behöver man bara anmäla detta till bank och till person utsedd att sköta 50kr-kontot. Person som slussas ut har rätt att vara med under sin återanställningstid, 12 månader.
• Person som slussas ut till ny arbetsgivare har rätt att vara kvar i 50-
Kronan så länge som återanställningstiden gäller, alltså max
12 månader. Han/hon måste själv se till att den månatliga
betalningen fortsätter till 50-kronans konto.
Samma gäller för den som börjar på annan Samhall-enhet som ej
har 50- kronan.

Ovanstående regelverk för medlemskap i 50-kronan gäller till vidare. Ändringar kan endast genomföras efter beslut av medlemmarna i 50-kronan. Skulle t ex tandvårdsförsäkringen ändras så att den liknar sjukvårdens, kommer vi att ta upp det ändrade läget i möte för 50-kronans medlemmar, och pengar som finns på kontot delas mellan medlemmarna och avslutas.
Vi ber Er observera ovanstående villkor för medlemskap i 50-kronan. Det innebär nämligen att den som nu reserverar sig och väljer att stå utanför, men senare ångrar sig, får räkna med en karenstid på 24 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas. För den som går med direkt måste vi ha en inkörningstid på sex månader för att få ihop en startbuffert, innan vi kan börja betala ut pengar till 50-kronans medlemmar.
Återbesök till tandläkaren kräver att ni begär ett kostnadsförslag
för att få ta del av försäkringen utan dröjsmål.
Ett tak för tandvårdskostnaden på 10000 kr/ år. (D.v.s maximal återbetalning blir 5000 kr) överskjutande kostnad betalar man själv.

UTBETALNING FRÅN 50 KR-KONTOT

Återbetalning sker mot uppvisande av kvitto direkt till ditt konto eller kontant i din hand.
Ni som läser detta regelverk kanske vill prova på er arbetsplats ni får gärna fråga om ni undrar om något.

Tandvärk i plånboken

Orsaken till att 50-kronan kom till, är att jag en gång var till tandläkaren och gjorde bland annat en rotfyllning.
När det kom till betalning av den , kom första tanken på att göra något åt kostnaden.
Priset var för högt att betala på en gång, så jag fick göra en avbetalning på beloppet.
Efter det började jag söka runt i landet om det fanns någon som hade en ide om hur en försäkring skulle se ut som jag kunde använda på mitt jobb.
Jag fann en användbar modell i Kvarnsvedens pappersbruk ,dom skickade sina erfarenheter och regelverk till mej som jag skrev om så att det passade på våran arbetsplats.